Sulawesi (Celebes)

Sulawesi (Celebes), tipične kuće na jugu otoka

Sulawesi (Celebes), Rantepao

Sulawesi (Celebes), džamija u Makasaru
Sulawesi (Celebes), otok u skupini Velikih Sundskih otoka, Indonezija; 227 654 km2, 13 126 000 st. Od Bornea odvojen Makasarskim prolazom. Administrativno podijeljen na provincije Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara i Sulawesi Tenggara. Pretežno gorovit; nekoliko aktivnih vulkana. Najviši vrh Rantekombola 3455 m. Uska obalna nizina. Ukupna dužina obale 5478 km. Najveća rijeka Sadang; veća jezera: Towuti, Tondano, Poso i Matana. Klima tropska; prosj. godišnja količina padalina varira od 4060 mm u središnjem do 530 mm u zap. dijelu otoka. Prekriven trop. kišnim šumama. Miješanje austral. i az. faune. Uzgoj kasave, kukuruza, riže, kopre, duhana, jama i začina. Ribarstvo. Šumarstvo. Ležišta nikla, željezne rude, zlata, kositra, bakra, sumpora, soli, dijamanata i ostaloga dragoga kamenja. Hidroelektrana na r. Sawito. Brodogradnja; obrada metala, izrada tkanina. Turizam (os. razvijen ronilački turizam). Najvažniji grad i luka Makasar (Ujuk Pandagan). Nac. parkovi Lore Lindu i Rawa Aopa Watumohai, morski rezervat Bunaken Menado Tua. Najraniji tragovi naseljenosti vidljivi u toalinskoj kulturi. Musl. sultanati u predeur. razdoblju. Portugalci su na otok došli poč. XVI. st. Od XVII. st. pod niz. vlašću. U II. svj. ratu okupirali ga Japanci. Od 1950. dio Indonezije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: