Sutla

Sutla
Sutla (slov. Sotla), granična rijeka između Hrvatske i Slovenije, duga 92 km; porječje 582 km2. Izvire na juž. obroncima Maceljskoga gorja, ispod Prevoja (715 m); utječe u Savu 4 km z od Savskoga Marofa. Gl. pritoci: Bistrica, Buča, Dramlja (desni), Brezna (lijevi). Dolina S. sastoji se od dvaju proširenja i sutjeske Zelenjak između Kumrovca i Klanjca. U donjem je toku regulirana. Dolinom prolazi želj. pruga Savski Marof–Klanjec–Kumrovec–Celje (Slovenija).