Suzuka

Suzuka, autodrom
Suzuka, grad u prefekturi Mie, otok Honshū, Japan, na obali zaljeva Ise, 40 km jz od Nagoye; 191 500 st. Ind. motocikala (Honda), tekst., prehr., kem. i ind. el. dijelova. U Japanu poznat po tradiciji proizvodnje papira koji se koristi pri bojenju kimona. Jedan od najvećih i najpoznatijih autodroma na svijetu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: