Swansea

Swansea
Swansea (velški Abertawe), gl. grad istoimene grofovije (378 km2, 226 000 st.) u jugozap. Walesu, na ušću r. Tawe u Bristolski kanal, 55 km sz od Cardiffa; 170 900 st. Drugi po veličini velški grad, trg. i lučko središte jugozap. Walesa. Čeličane, rafinerije nafte, metaloprerađivačka ind.; turizam. Sveučilište (1920). Osn. u XII. st. Do poč. XVIII. st. lokalno trgovište. Poč. XVIII. st. razvoj ind. bakra na temelju uvoznih sirovina i ugljena iz obližnjih rudnika. Potkraj XIX. st. jako rudarsko i industr. središte i važna izvozna luka za ugljen i industr. proizvode. Nakon II. svj. rata razvoj aluminijske i metaloprerađivačke ind.