Swift, Jonathan

Jonathan Swift
Swift, Jonathan, irsko-engl. pisac (Dublin, 30. XI. 1667 – Dublin, 19. X. 1745). Najveći satiričar engl. jezika. Od oskudice u mladosti, nakon doktorata teologije koji stječe u Dublinu, primoran na tajnička zanimanja kod bogataša. Sve do teške bolesti i osamljenosti u starosti, S. je proveo buran život, ispunjen proturječjima: od vigovca do žustra torijevca, od prebendara Irske crkve do kritičara klera, često između Engleske i Irske, poruge i obrane domovine, u dobrovoljnom progonstvu, ali i u prijateljstvu s A. Popeom i drugim najistaknutijim ličnostima intelektualnog života. Vrstan polemičar, duhovit, često i bezobziran, nakratko je i veoma popularan publicist. Mnogobrojne spise, satire, pjesme i osvrte potpisivao je ugl. pseudonimima. Uz poznate i karakteristične naslove djela kao što su Bitka knjiga, Priča o bačvi, Razmišljanja o dršku metle, Suknareva pisma i dr., S. je besmrtnu slavu stekao Gulliverovim putovanjima (1726), knjigom o čudesnim događajima i stvorovima koji su preoblikovanja stvarnog svijeta “liliputanaca”, knjigom koja je najčešće prihvaćana s vesele, ne i sa svoje tragične strane autobiograf. motiva čovjeka zapletenog u kučine glupog vremena. U epitafu na grobu S. je o sebi zapisao da je “služio ljudskoj slobodi”.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: