Sydow, Max von

Max von Sydow
Sydow, Max von, švedski kazališni i filmski glumac (Lund, 10. IV. 1929). Kazališni glumac u Stockholmu, Norrköpingu, Linköpingu i Malmöu. Na filmu debitirao kao student 1949. (Samo mati, A. Sjöberga), a međunarodni ugled stječe likom srednjovjekovnoga viteza u Sedmom pečatu I. Bergmana, kod kojega uglavnom igra vrsne karakterne uloge, često strogih i autoritarnih likova kroz koje autor iskazuje obeshrabrujuću stranu svojega pogleda na ljudsku egzistenciju (na primjer Na pragu života, 1958; Lice, 1958; Djevičanski izvor, 1960; Kroz tamno ogledalo, 1961). U karijeri koja traje 60-ak godina nastupio je u više od 130 filmova, dvaput je bio i nominiran za nagradu Oscar (Pelle osvajač, 1987, B. Augusta, i Jako glasno i nevjerojatno blizu, 2011, Stephena Daldryja). Režirao dansko-švedski film Katinka (izvorni naslov Ved vejen, odnosno Vid vägen Na putu) 1988.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: