Szabo, Gjuro

Szabo, Gjuro, hrvatski povjesničar, muzeolog i konzervator (Novska, 3. II. 1875 – Zagreb, 2. V. 1943). Studirao u Beču i Zagrebu; od 1911. tajnik Zemaljskoga povjerenstva za čuvanje spomenika u Hrvatskoj i Slavoniji; 1919–26. ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, od 1928. ravnatelj Muzeja grada Zagreba. Poglavito se bavio očuvanjem, proučavanjem i popularizacijom spomenika kulture. Član JAZU od 1936. Važnija djela: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, 1920; Kroz Hrvatsko zagorje, 1939; Stari Zagreb, 1941.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: