Szeged

Szeged, katedrala
Szeged (hrv. naziv Segedin i Seged), gl. grad i luka županije Csongrád, jugoist. Mađarska, na r. Tisi (mađ. Tisza) kraj ušća Mureşa; 160 600 st. Prehr. (paprika, salama), kem., staklarska, tekst. i ind. gume i namještaja. Med. fak. Szeged (1872, ponovno osn. 1951), Sveučilište Attila József (1921), Mikrobiološki istraž. institut Mađ. akademije znanosti. Katedrala (XV. st., obnovljena 1912–29); grad. vijećnica (1883); kazalište.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: