Szeryng, Henryk

Henryk Szering
Szeryng, Henryk, poljski i meksički violinist i glazbeni pedagog (Warszawa, 22. IX. 1918 – Kassel, 3. III. 1988). Učio kod triju poznatih violinista (W. Hess, C. Flesch, J. Thibaud). Kao solist debitirao 1933, od 1946. profesor na Glazbenoj akademiji u Méxicu. Jedan od najistaknutijih violinskih virtuoza svojega vremena (klasična, romantička i moderna violinska djela). Gostovao po cijelom svijetu. Nastupao sa Zagrebačkim solistima, na Ljetnim igrama u Dubrovniku održavao tečajeve u interpretaciji. Skladao komorna djela, redigirao barokne skladbe za violinu (sonate i partite J. S. Bacha i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: