Szilágyi, Sándor

Szilágyi, Sándor, mađ. povjesničar i publicist (Cluj, 30. VIII. 1827 – Budimpešta, 12. I. 1899). U vrijeme revolucije 1848–49. suradnik Kossuthova glasila Pesti Hírlap. Jedan od utemeljitelja Mađ. pov. društva i ured. njegova časopisa Századok. Proučavao povijest revolucije 1848–49. i prošlost Erdelja (Povijest erdeljske države). Priredio zbirku građe Monumenta comitalia regni Transilvaniae.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: