Szilard, Leo

Leo Szilard
Szilárd, Leó, mađarsko-američki fizičar i molekularni biolog (Budimpešta, 11. II. 1898 – La Jolla, 30. V. 1964). Studirao u Budimpešti i u Berlinu kod nobelovaca A. Einsteina, M. Plancka i M. von Lauea. Nastavio suradnju s Einsteinom (Einstein-Szilárdova pumpa), zatim od 1933. u Oxfordu radio na istraživanjima u nuklearnoj fizici. Odlazi u SAD 1938, surađuje s E. Fermijem na izradi atomske bombe (projekt Manhattan). Poslije se protivio nuklearnom naoružavanju, pripadao Pugwashkom pokretu. Bavio se i molekularnom biologijom na sveučilištu u Chicagu (od 1947).