Šankara

Šankara (sanskrtski Śankara, Śamkara, Śankarācārya), indij. filozof (VIII. st.). Najznačajniji učitelj vedantinskoga monizma. U gl. djelu Brahmasūtrabhāšya ili Śarîrakasûtrabhâšya, donosi komentar Vedāntasūtre, sažet prikaz učenja sadržanih u upanišadama. Pripisuje mu se i komentar Bhagavadgīte i nekih upanišada. Svojim je djelovanjem pripomogao duhovnoj obnovi hinduizma i nestanku budizma iz Indije