Šaporin, Jurij Aleksandrovič

Šaporin, Jurij Aleksandrovič, ruski skladatelj (Gluhov, Černigovska gubernija, 8. XI. 1877 – Moskva, 9. XII. 1966). Studij kompozicije započeo u Kijevu, dovršio ga u Sankt Peterburgu, gdje je djelovao kao dirigent. Od 1936. u Moskvi, profesor na Konzervatoriju. Skladao za instrumentalne sastave, klavir, opere (Dekabristi), oratorije (Legenda o bitki za rusku zemlju), simfoniju kantatu Na Kuljikovu polju i dr. Obrađivao narodne napjeve. Pisao o glazbi.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: