Šabac

Šabac, grad u Srbiji, 54 832 st. Leži na obali Save, u Mačvi. Na mjestu današnjega grada u XV. st. naselje Zaslon s dubr. kolonijom; Turci su 1470. osnovali Šabac. U XVIII. st. kratko vrijeme pod habsburškom vlašću; Svištovskim mirom vraćen Turcima 1791. U XIX. st. poprište borbi za oslobođenje od Turaka. Teško stradao u I. i II. svj. ratu. Središte poljoprivr. okolice. Prehr., kem., kožna ind., ind. namještaja. Grad. i etnografski muzej; kazališta. Sveučilište. Očuvana stara tvrđava na obali Save.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: