Šahmatov, Aleksej Aleksandrovič

Šahmatov, Aleksej Aleksandrovič, rus. filolog (Narva, 5. (17.) VI. 1864 – Petrograd, 16. VIII. 1920). Bavio se poviješću rus. i istočnoslav. te južnoslav. jezika, rus. književnošću XI–XII. st., uredio izdanja nekih starih rukopisa (Povijest drevnih vremena), opisivao rus. sintaksu i dijalekte, vodio izdavanje velikoga rus. rječnika (1891–1900), sudjelovao u reformi rus. pravopisa (1917–18).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: