šajka

šajka (mađ.), drveni ratni brod na vesla koji se od XI. do XVIII. st. upotrebljavao na Dunavu. Posadu je činilo oko 35 ljudi, od toga 30 veslača. Na pramcu se nalazio oštri metalni kljun, a u kasnijim stoljećima bio je naoružan topom i bočnim teškim mušketama. U ratnoj mornarici, otvoreni čamac koji je mogao imati i jarbol s jedrom. Također, drveni ili plastični čamac s dvama ili četirima veslima, namijenjen za prijevoz putnika i tereta na kraćim udaljenostima. Š. ima jedan jarbol i prečku.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: