šaka

šaka (lat. manus), dio ruke od zglavka do vrha prstiju. Osnovu mu čine kosti zapešća (karpusa, kojih ima 8, poredanih u dva reda), sredopešća (metakarpusa, kojih ima 5) i prstiju (svaki prst čine po tri članka, falange, osim palca, koji ih ima dvije). Unutar. strana, dlan, pokrivena je debljom kožom bez dlaka (koja ima nekoliko konstantnih karakterističnih brazda), za razliku od vanj. dijela, nadlanice, pokrivenog tanjom kožom s dlakama. Stisnuta, zatvorena š. naziva se pesnica.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: