Šamal

Šamal, stari hetitski grad, danas razvaline u Sençirliju, u maloaz. dijelu Turske. Nakon propasti hetitske države (o. ←1200) Š. je postao središte neovisne kneževine s hetitskim vladajućim slojem. O. ←920. zauzimaju ga Aramejci; najveći uspon dostiže u doba vladara Kilamuve (od o. ←832. do ←810). O. ←740. u vlasti asirskih vladara. Sačuvani ostaci grada potječu poglavito iz razdoblja od ←IX. do ←VIII. st. (grad. zidine, epigrafski spomenici).