Šamil

Šamil
Šamil, vođa nar. ustanka u Dagestanu (Gimry, Dagestan, o. 1797 – ? Medina, 1871). Sin zemljoposjednika, 1830. pridružio se sufijskoj sljedbi te kao jedan od njezinih prvaka stao na čelo proturuskog pokreta kavkaskih plemena. Kao imam Dagestana (od 1834) vladao na vojno-teokratski način. Ruskim osvajanjem Kavkaza 1859. Š. je prisiljen kapitulirati. Interniran, 1870. uz dozvolu cara otišao na hodočašće u Meku.