Šenoa, Milan

Šenoa, Milan, hrvatski geograf (Zagreb, 2. VII. 1869 – Zagreb, 16. XI. 1961). Sin → Augusta. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; doktorirao 1895. Profesor geografije od 1892, od 1917. redoviti sveučilišni profesor. Predstojnik Geografskoga zavoda od 1922. do 1940. Autor 50-ak djela iz fizičke i socijalne geografije, putopisa i popularnih geografskih članaka (Rijeka Kupa i njezino porječje, 1895; Pontsko-jadranska razvodnica, 1900; Razvedenost istarskih i dalmatinskih otoka; Tipovi naših gradova, 1930. Pisao i književna djela: Kvarnerske pripovijesti; romani Exodus; Iz kobnih dana.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: