Šestojanuarska (Šestosiječanjska) diktatura

Šestojanuarska (Šestosiječanjska) diktatura, naziv za razdoblje diktature kralja Aleksandra Karađorđevića. Nastupila je 6. I. 1929. kraljevim drž. udarom i objavom manifesta o ukidanju Vidovdanskog ustava te raspuštanjem Nar. skupštine i vlade. Kralj je ustrojio svoju vladu pod predsjedništvom generala Pere Živkovića, a u zemlji je zaveden neustavni režim zasnovan na policijskom aparatu i surovoj represiji. Zabranjen je rad svih polit. stranaka, a Zakonom o nazivu i podjeli Kraljevine država je nazvana Jugoslavija i upravno preustrojena na devet banovina. Režim otvorene diktature trajao je do donošenja Oktroiranog ustava 3. IX. 1931.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: