Šveđani

Šveđani, sjevernogerm. narod, većinski u Švedskoj, nac. manjina u Finskoj (5,5%); ukupno o. 10 mil. pripadnika – u skandinavskim zemljama i s velikom dijasporom u SAD-u, kamo se u razdoblju 1860–1910. iselilo o. 1. mil. Šveđana. Prvi se put spominju u Tacitovoj Germaniji (I. st.) kao Suioni. To pleme, naseljeno sjevernije od srodnih Gota (Gotland), dalo je današnje nar. ime (šved. Svenskar).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: