Ta’abbata, Šarran

Ta’abbata, Šarran (pr. ime Sabit ibn Džabir), arap. pjesnik (VI./VII. st.). Jedan od najpoznatijih arap. predislamskih pjesnika i legendarni junak nar. priča. Sačuvana je elegija Pjesme osvete.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: