Tabasco

Tabasco, sav. država (od 1824) na JI Meksika; 24 661 km2, 2 041 286 st. Gl. grad Villahermosa (362 401 st.). Pretežno nizinska; na J i JI planinsko područje. Uzgoj kakaa, kopra, kukuruza, šećerne trske i banana; govedarstvo. Šumarstvo (crveni cedar i mahagonij); ribarstvo. Nalazišta nafte. Petrokem. ind. Veći grad i vodeća luka Frontera. U prošlosti su je naseljavala indijanska plemena Maya, Olmec, Tabasca i Nahuatl.