tabernakul

tabernakul iz crkve sv. Klementa u Rimu
tabernakul (lat.) 1. Sveti šator u kojem se čuvao zavjetni kovčeg za vrijeme lutanja Izraelaca pustinjom. 2. U ant. Rimu, voj. šator u kojem su auguri obavljali proročanstva. 3. U kat. crkvi, ormarić za čuvanje euharistijskog kruha; svetohranište.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: