tabes dorsalis

tabes dorsalis (lat.), komplikacija sifilisa koja se javlja 10–20 g. nakon primarne infekcije, a očituje se propadanjem stražnjih snopova kralježnične moždine i stražnjih korjenova kralježničnih živaca. Hod postaje neusklađen i nesiguran, refleksi se gase, slabi osjet na dodir, a pojačava se osjet boli. Mogu biti zahvaćeni i slušni i očni živac.