Tainter, Charles Sumner

Charles Sumner Tainter
Tainter, Charles Sumner, američki izumitelj (Watertown, Massachusetts, 25. IV. 1854 – San Diego, 20. IV. 1940). S Chichesterom Bellom poboljšao Edisonov fonograf, što je rezultiralo izumom grafofona, a jedna od njegovih prvih inačica upotrebljavala se kao diktafon. Izumili su i fotofon, uređaj s kojim se mogao prenositi zvuk njegovom pretvorbom u svjetlosne impulse, te ponovnom pretvorbom u zvučni val na prijamnoj strani. U tu se svrhu rabila fotoćelija, a fotofon se smatra pretečom optičkih komunikacija.