Tallis (Tallys), Thomas

Thomas Tallis
Tallis (Tallys), Thomas, engleski skladatelj i orguljski virtuoz (?, oko 1505 – Greenwich, London, 3. XII. 1585). Orguljašku karijeru započeo 1532, 1540–41. orguljaš i zborist katedrale u Canterburyju, od 1542. do smrti član Kraljevske kapele u Londonu. S W. Byrdom dobio pravo na tiskanje i prodaju muzikalija 1575. Stvaralački se nastavio na prethodnike tehnikom cantusa firmusa, imitacijskoga kontrapunkta, širinom melodijskih odlomaka i ravnotežom u oblikovanju. Skladao gotovo isključivo crkvenu glazbu. Jedan od prvih autora skladbi za anglikanski obred na engleskom jeziku.