Tamil Nādu

Tamil Nādu, ribarski čamci u okolici Madrasa

Tamil Nādu, Coimbatore, Agronomski fakultet
Tamil Nādu (do 1968. Madras), sav. država u juž. Indiji; 130 069 km2, 63 995 556 st. Gl. grad Madras. Graniči sa sav. državama Andhra Pradesh na S, Karnataka na SZ, Kerala na Z, a na I i J izlazi na Bengalski zaljev i Indij. ocean. Obuhvaća i otočje Lakadivi. Na S se proteže gorje Nilgiri (2600 m), na Z Zap. Gati, a na J gorja Cardomom, Anamalai i Palani. Oko 15% površine prekriveno šumama. Na I nizinsko područje uz deltu r. Kāveri i njezinih pritoka; poljodjelstvo uz natapanje (šećerna trska, riža, proso, pamuk, banana, krumpir, kava, čaj i začini). Ind. razvijena u gradovima (tekst., petrokem., automob., papirna i dr. Izvoz kože (40% od ukupnog indij. izvoza kože). Ležišta lignita, željezne rude i boksita. Obalno područje tijekom monsunskog razdoblja (listopad–prosinac) često izloženo tajfunima s Indij. oceana. Veći gradovi: Madurai i Coimbatore. O. 80% st. govori tamilskim jezikom, jednim od najstarijih u Indiji. U prošlosti pod vlašću dinastija Cholas, Pandiyas, Chereas, Pallavas i Vijayanagar. Brit. istočnoindij. kompanija osnovala je 1639. trg. postaju i ribarsko selo na mjestu današnjega Madrasa.