tantal

tantal (lat. tantalum), znak Ta, kem. element V-B skupine s rednim brojem 73 u periodnom sustavu elemenata, atomske mase 108,95. Teška, sivkastobijela kovina visokog tališta (2996 °C) i vrelišta (5427 °C). Otkrio ga je Ekeberg (1802), a izolirao Berzelius (1820). Nalazi se s niobijem u mineralima kolumbitima-tantalitima, iz kojih se ekstrahira otapanjem u fluorovodičnoj kiselini (u obliku soli K2TaF7). U prirodi se pojavljuje stabilni izotop Ta-181 i radioaktivni izotop Ta-180. Otporan je prema zraku i kiselinama. Upotrebljava se za proizvodnju kirurških instrumenata, zubarskih svrdla, za učvršćivanje slomljenih kostiju, te kao sastojak nekih tvrdih slitina visokog tališta.