Tasso, Torquato

Torquato Tasso
Tasso, Torquato, tal. pjesnik (Sorrento, 11. III. 1544 – Rim, 25. IV. 1595). Najveći pjesnik kasne tal. renesanse, autor o. 2000 lirskih pjesama (Rime), tragedija i pastirskih igara, rasprava o epskom pjesništvu i o. 1700 sačuvanih pisama. Njegovo je gl. djelo Oslobođeni Jeruzalem (1575), epski spjev u 20 pjevanja, smješten u razdoblje I. križarskoga rata. Spjev je obilježen spajanjem lirskih i epskih dionica, te religioznim nadahnućem.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: