Teheran

Teheran, Homeinijev mauzolej

Teheran
Teheran (Tehrān), gl. grad Irana i istoimene provincije; o. 7 153 309 st. Leži na juž. padinama Elbrusa, na 1200 m n.m. Ime izvedeno iz staroperz. riječi teh (topao) i ran (mjesto). Tekst., prehr., farmaceutska, automob., ind. građev. materijala, el. opreme i posuđa; rafinerije nafte. Željeznicom povezan s eur. želj. sustavom preko Turske. Međunar. zračna luka. Turizam. Sveučilište (1932). Grad., etnografski, arheol. muzeji, galerije slika. Očuvan stari dio grada; brojne džamije, palače, bazari. Zabilježen na zemljovidima arap. geografa iz XII. st. kao naselje nedaleko od velikoga grada Raja (Rayy, Rhages). Ubrzano se razvija nakon razaranja Raja u mongolskoj najezdi 1221. Od XIV. do XVIII. st. važno prom. i trg. središte. God. 1722. razaraju ga Afganci; obnovljen 1786. i postaje prijestolnicom vladarske dinastije Kadžara. U II. svj. ratu u Teheranu je od 28. XI. do 1. XII. 1943. održana saveznička konferencija na kojoj su F. D. Roosevelt, J. V. Staljin i W. S. Churchill donijeli odluke o otvaranju druge fronte u Europi, o uspostavi bolje koordinacije među saveznicima, o poslijeratnoj sudbini Njemačke, o granicama poslijeratne Europe i o još drugim polit. pitanjima.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: