Tel Aviv-Yafo

Tel Aviv-Yafo
Tel Aviv-Yafo (Tel-Aviv-Jaffa), grad i najveća luka Izraela, na obali Sredozemnoga mora; grad 384 300 st., metropolitansko područje 3 127 600 st. Nastao 1950. spajanjem drevne luke Yafe s Tel Avivom. Poslovno, industr., prom. i kult. središte izduženo uz obalu Mediterana u kojem živi o. 1/3 građana Izraela. U metropolitanskom području nalazi se pol. svih industr. pogona Izraela: tekst., prehr., duhanska, kem., metaloprerađivačka, ind. vozila, brusionice dijamanata, drvna, elektron. ind. Gl. sjedišta svih važnih banaka, osiguravajućih kuća; burza. Značajna nakladnička djelatnost; važno turist. središte. Međunar. zračna luka Ben Gurion. Obrazovno središte: sveučilišta Tel Aviv (1953), Bar-Ilan (1955), žid. teol. instituti. Kult. središte: Izr. filharmonija, Opera, vodeći izr. zborovi, kazališta i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: