Telemann, Georg Philipp

Georg Philipp Telemann
Telemann, Georg Philipp, njemački skladatelj i orguljaš (Magdeburg,
24. III. 1681 – Hamburg, 25. VI. 1767). Glazbu učio proučavajući tuđa djela, s 20 godina napisao operu u Lullyjevu stilu. Organist u Leipzigu, kapelnik u Eisenachu (1708–12), u Frankfurtu 1713. osnovao → Collegium musicum koji je izvodio uglavnom njegove komorne skladbe, kantate, oratorije, pasije i serenade. Godine 1721. u Hamburgu kantor, skladatelj za više crkava, nastavnik, direktor i dirigent tamošnjega Collegiuma musicuma, zatim i direktor Opere. Vrlo plodan i svestran skladatelj. Napisao oko 1000 orkestralnih suita (sačuvano 126), uvertire, koncerte, trio-sonate, solo-sonate, skladbe za čembalo (sonate, fuge) te orgulje (24 koralne varijacije), mise, motete, psalme, pasije, 6 pasijskih oratorija, nekoliko oratorija, svjetovne kantate, 40-ak takozvanih Kapitänsmusiken (spoj crkvenih oratorija i svjetovne serenade) i niz vokalnih crkvenih skladba. Od 45 opera u potpunosti su sačuvane tek tri.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: