tereftalna kiselina

tereftalna kiselina, C6H4(COOH)2, para-benzen-dikarboksilna kiselina, para-izomer ftalne kiseline. Bijela kristalna tvar koja sublimira iznad 300 °C. Dobiva se oksidacijom para-ksilola. Netopljiva u vodi, eteru i kloroformu. Njezini poliesteri s glikolima primjenjuju se u proizvodnji umjetnih vlakana (terilen, diolen, dakron, trevira), sintetskih smola i filmova.