Thököly, Imre (Mirko, Emerik)

Imre (Mirko, Emerik) Thököly
Thököly, Imre (Mirko, Emerik), mađarski knez i vojskovođa (Késmárk, danas Kežmarok, Slovačka, 25. IX. 1657 – Nikomedija/Ízmit, 13. IX. 1705). Posljednji odvjetak grofovskog ogranka mađarske velikaške obitelji Thököly. Nakon gušenja → Zrinsko-frankapanske urote (1671), vođa ugarskih emigranata u Erdelju; povezuje se s Francuzima i Osmanlijama protiv Habsburgovaca. Od Osmanlija postavljen za kneza Gornje Ugarske. Sudjelovao 1683. u opsadi Beča. Oženio se → Jelenom Zrinskom, udovicom ugarskoga velikaša → Ferenca I. (Franje I.) Rákóczyja. Osmanlije su ga 1690. imenovali velikim erdeljskim knezom. Nakon mira u Srijemskim Karlovcima 1699. stekao naslov vidinskoga kneza.