Thou, Jacques-Auguste de

Thou, Jacques-Auguste de, franc. povjesničar i političar (Pariz, 8. X. 1553 – Pariz, 7. V. 1617). Predsjednik pariške skupštine; jedan od redaktora → Nanteskog edikta (1598). Humanist svestranih interesa, pasionirani kolekcionar. Njegova zbirka rukopisa i rijetkih knjiga drži se najbogatijom u onodobnoj Francuskoj. Napisao pov. pregled svojega doba (1604–08).