Tomašić, Nikola

Nikola Tomašić
Tomašić, Nikola, hrvatski pravni povjesničar i političar (Zagreb, 13. I. 1864 – Trešćerovac, kraj Ozlja, 29. V. 1918). Doktorirao pravo u Zagrebu (1887). Zastupnik u Hrvatskom saboru (1892–1906) kao član Narodne stranke. Nakratko Khuenov suradnik. Hrvatski ban 1910–12. Od 1892. redoviti profesor nacionalne ekonomije na Sveučilištu u Zagrebu. Začasni član i podupiratelj JAZU. Svoju bogatu knjižnicu darovao zagrebačkoj Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Kao pravni povjesničar pobornik hrvatskoga državnog prava. U knjizi Pacta conventa iz 1910. (prvi svezak djela Temelji hrvatskoga državnoga prava, nedovršeno) upozorio da ugarski kralj Koloman nikada nije vojno osvojio Hrvatsku, nego je sklopio ugovor s hrvatskim plemstvom, čime je očuvan kontinuitet hrvatske državnosti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: