Tompa, Kamilo

K. Tompa, Tvornica, Zagreb, Moderna galerija
Tompa, Kamilo, hrv. slikar i grafičar (Sombor, 28. V. 1903 – Zagreb, 23. II. 1989). Diplomirao na zagreb. Akademiji, studirao povijest umjetnosti i glazbe u Parizu. Radio kao sveuč. prof. u Zagrebu. Isprva blizak soc. programu skupine Zemlja (Na ulici, 1931), potom stilski na rubu figuracije i apstrakcije. Neko vrijeme na tragu franc. nadrealista. Bavio se dekorativnim slikarstvom, keramikom i scenografijom, te pisao o umjetnosti i dječjem lik. izrazu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: