Jansky, Karl Guthe

Jansky, Karl Guthe, američki inženjer (Norman, Oklahoma, 22. X. 1905 – Red Bank, New Jersey, 14. II. 1950). Radeći u Bell Telephone Laboratories (od 1928) otkrio radiosignal iz svemira (1931) iz smjera središta naše galaktike i 1932. objavio o tome rad. Ta se godina smatra početkom radioastronomije. Jedinica jakosti emisije radiovalova zove se janski: Jy=10-26 W/(m2Hz).