Torbarina, Josip

Josip Torbarina
Torbarina, Josip, hrvatski filolog i prevoditelj (Račišće, Korčula, 19. IX. 1902 – Stratford, 22. VIII. 1986). Engleski jezik i književnost diplomirao na Cambridgeu. Od 1934. predavao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 1950. do 1974. redoviti profesor i pročelnik Odsjeka za anglistiku. U svijetu priznat proučavatelj Shakespeareovih djela, koje je s uspjehom preveo na hrvatski. Napisao niz članaka i studija o engleskoj književnosti i odnosu stare hrvatske književnosti prema stranim književnostima. Redoviti član JAZU od 1956. Tajnik razreda za filologiju 1960–78, predsjednik Hrvatskoga filološkog društva.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: