Toronto

Toronto
Toronto, gl. grad sav. države Ontario, na JI Kanade, na sjeverozap. obali jezera Ontario; grad (100 km2) 4 670 800 st., metropolitansko područje (5900 km2) 6 141 900 st. (najmnogoljudniji u Kanadi). Vodeće kan. financ. i trg. središte. Mnoštvo banaka, osiguravajućih kuća i predstavništava multinac. kompanija; jedna od najvećih burzi u Sjev. Americi; bogata nakladnička djelatnost. Lučko središte (prihvat prekooceanskih brodova) s raznolikom razvijenom ind. (oko pol. kan. ind. proizvodnje) zahvaljujući sirovinama iz zaleđa (rude, drvo, voda, poljoprivr. proizvodi, el. energija iz hidroelektrana): automob. (General Motors), telekomunikacijska (Northern Telecom), zrakoplovna (De Havilland Aircraft), petrokem., strojarska. Obrazovno i kult. središte: sveučilišta Toronto (1827), York (1959), Ryerson Polytechnic (1948), umj. fakulteti, simfonijski orkestar, kazališta, muzeji, knjižnice. Karakterističan sjevernoamer. izgled grada sa sred. poslovnom četvrti u kojoj prevladavaju neboderi (jedan od zaštitnih znakova grada CN Tower visok 553 m); anglikanska katedrala sv. Jakova, rimokat. katedrala sv. Mihaela. Međunar. film. festival (prva dva tjedna u rujnu). Međunar. zračna luka (najveća u Kanadi).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: