deminutiv ili umanjenica

deminutiv ili umanjenica, jedna od značenjskih skupina riječi. Deminutivom se po tvorbi izriče da je što maleno, manje od uobičajenoga, npr. knjiga–knjižica. Po značenju, deminutivi mogu označavati ono što je doista maleno te ono što je povezano s osjećajima milja, nježnosti, suosjećanja i drugoga te s osjećajem podcjenjivanja i dr. Ima mnogo sufiksa koji izriču deminutivnost, npr. u imenicama nožić, prozorčić, cvijetak, brežuljak, kućica, stvarčica, zvonce, mjestašce, djetešce itd. Deminutivnost se izriče i u pridjevima, npr. punačak, mlađahan, punašan, malešan, maljušan, debeljuškast itd. (usporedi i prefiksalnu tvorbu: nagorio, omalen, pomalen, priglup, prosijed); u glagolima, npr. bacakati se, grickati, mlatarati, jurcati, trčkarati, bockati, govorkati, dremucati, dremuckati, pjevušiti, skakutati, smijuljiti se itd.; u prilozima: polagacko, itd.