Agricola, Johann

Agricola, Johann (pravo ime Johann Schneider, latinski: Sartor), njemački reformator (Eisleben, 20. IV. 1494 – Berlin, 22. IX. 1566). Za vrijeme studija u Wittenbergu upoznaje Martina Luthera i postaje njegov pristaša i tajnik (1519). Kao upravitelj škole u Eislebenu počinje naučavati antinomianizam (protiv zakona, tj. kršćaninu je dovoljna milost i ne treba mu niti Božjeg zakona), zbog čega ga poslije napadaju Philipp Melanchthon i sam Luther. Neko je vrijeme propovjednik brandenburškog princa u Berlinu, a car Karlo V. 1548. izabire ga da kao teolog sudjeluje u pokušaju pomirenja između katolika i protestanata i u sastavljanju dokumenta Augsburškog interima.