agrokemija

agrokemija (agrikulturna kemija), primijenjena grana kemije u poljoprivredi. Bavi se primjenom kemijskih sredstava u poljoprivredi, istražuje odnose i zakonitosti koji postoje između biljaka, zemljišta i gnojiva (upotreba raznih gnojiva prema vrsti tla i kulturi koja se uzgaja, djelovanje pesticida i dr.). Osnivačem agrokemije smatra se njemački kemičar Justus von Liebig, koji je prvi u poljoprivredu uveo umjetna gnojiva (1840).