tuf

tuf (latinski tofus/tophus preko talijanskoga tufo), pršinac, piroklastična stijena nastala vezivanjem i kompakcijom čestica izbačenih iz vulkana čije su dimenzije uglavnom manje od 4 mm (vulkanski pepeo). Ovisno o vrsti čestica razlikuju se litoklastični (prevladavaju čestica stijena), kristaloklastični (prevladavaju čestice minerala) i vitroklastični tufovi (prevladavaju čestice stakla). Upotrebljava se kao građevni kamen.