Tukidid

Tukidid
Tukidid (grč. Thukidídos), grč. povjesničar (Atena, o. ←460 – Atena, o. ←400). Isprva vojskovođa, sudjelovao u poč. etapama Peloponeskog rata (od ←431. do ←404) o kojem je napisao Spis o ratu između Peloponežana i Atenjana u 8 knjiga (obrađuje događaje do ←411). U težnji za nepristranošću prikupljao je podatke i od Peloponežena i od Atenjana. Slikovito je opisivao likove, činjenice izlagao pragmatično. Njegovo djelo nastavio je Ksenofont Helenskom poviješću. Utjecao na rim. povjesnike Salustija i Tacita. Tukidida smatraju utemeljiteljem kritičke historiografije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: