agrotehnika

agrotehnika (iz grčkog), ukupnost tehničkih mjera koje se primjenjuju pri uzgoju poljoprivrednih kultura i životinja u cilju povećanja proizvodnje i sniženja troškova. Ostvareni su mnogi napreci agrotehnike u XIX. i XX. stoljeću (mehanizacija poljoprivrede, selekcija bilja i životinja radi stvaranja novih sorti, mineralna gnojiva i dr.).