Univerzijada

Univerzijada, Zagi, maskota Univerzijade u Zagrebu

Univerzijada, Dražen Petrović pali plamen na otvaranju, 1987.
Univerzijada, svjetsko studentsko športsko natjecanje koje se održava svake druge godine od 1959. (u Zagrebu je održana 1987). Na programu ljetne Univerzijade su atletika, plivanje, skokovi u vodu, vaterpolo, košarka, odbojka, športska gimnastika, mačevanje i tenis, a organizator ima pravo predložiti i jednu dodatnu športsku granu. Organizator je Međunarodni savez sveučilišnoga športa (FISU – Fédération internationale du Sport Universitarie). Pravo sudjelovanja imaju redovni studenti fakulteta i visokih škola te godinu dana nakon što su diplomirali, uz uvjet da nisu stariji od 28 niti mlađi od 17 godina.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: