Uccello, Paolo

P. Uccello, Sv. Juraj ubija zmaja, National Gallery, London
Uccello, Paolo (pr. ime Paolo di Dono), tal. slikar (Firenca, o. 1397 – Firenca, 10. XII. 1475). Učenik L. Ghibertija u Firenci. Obrazovan u tradiciji kasne gotike, teorijskim i praktičnim rješavanjem problema perspektive i volumena u prizorima lova i bitaka postao je jedan od najznačajnijih slikara rane renesanse (tri prizora iz Bitke kraj San Romana; Noćni lov; Sv. Juraj ubija zmaja). Tehnički besprijekorno crtao biljke i životinje (odatle mu nadimak tal. uccello: ptica).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: